Chem expres, s.r.o. - čistenie chemické

Firma Chem expres, s.r.o. vznikla v roku 2008 zo živnosti, ktorá fungovala od roku 1997.

Zamerali sme sa hlavne na práce chemického čistenia energetických zariadení od vodného kameňa, kalov a iných nečistôt. Druhou činnosťou boli dezinfekčné práve pomocou generátora ozónu. Ďalej dávkovanie chemikálií do parných a teplovodných systémov, predaj tabletovanej, sypkej priemyselnej a posypovej soli. Predaj rôznych chemikálií pre priemysel. Predaj bakteriálnych výrobkov pre septiky, žumpy, jazierka a jazerá, komposty, sifóny, domové a priemyselné čističky odpadových vôd, lapače tukov a spreje na organické nečistoty a dezinfekciu sanity. Našimi zákazníkmi sú podniky rôzneho zamerania. Od potravinárskych cez rafinérie, pivovary, bytové podniky, prepravné spoločnosti, verejná doprava, strojárske podniky, školy, domovy dôchodcov, nemocnice a všetky ďalšie, kde sú problémy s vodným kameňom, zápachom v priestoroch, problémy s tukovými lapačmi a mnoho ďalších.

Ponukový list.pdf

Čistenie chemické energetických systémov.

Chemickým čistením sú vzniknuté usadeniny (bahno, vodný kameň) prevádzané do formy vodorozpustných látok, ktoré sú potom v priebehu technologického procesu čistenia zo sústavy odstránené. Vlastný proces chemického čistenia prebieha podľa hrúbky nánosu vodného kameňa a bahna a vopred spracovaného technologického postupu. Nie vždy je potrebná demontáž čisteného zariadenia. Proces čistenia je veľmi šetrný a kontrolovateľný, pri ktorom nevzniká žiaden nebezpečný odpad. Pri chemickom čistení sa jedná o uzavretý okruh, kde čerpadlo z cirkulačnej nádoby prečerpáva v prvej fáze vodu z dôvodu preverenia tesnosti okruhu. V druhej fáze dochádza k procesu samotného čistenia vlastnými špeciálnymi chemickými čistiacimi produktmi obohatenými ochrannými inhibítormi a ďalšími aditívami. V záverečnej fáze po prevedenom čistení nasleduje pasivácia, ktorá zariadenie chráni pred koróziou.

Vykonávaním pravidelného chemického čistenia kotlov, bojlerov, rozvodov ÚK a TÚV, chladiacich zariadení, kompresorov, chladičov, vyvíjačov pary, chladiacich veží, doskových výmenníkov, kondenzátorov... dochádza k viditeľným úsporám palív a energií.

Zabezpečujeme profesionálny prístup k zákazníkovi, kvalitu čistiacich prác a čistotu na pracovisku.

Zabezpečujeme dodržiavanie environmentálnych noriem, bezpečnostných a technologických predpisov. Garantujeme zvýšenie účinnosti tepelno-výmenných plôch, zníženie primárnych nákladov zákazníka a najnižšiu cenu pri maximálnom efekte.

Pred čistením Počas čistenia Po vyčistení

Produkty, dávkovanie chemikálií do parných a teplovodných kotolní.

Zabezpečujeme inštaláciu a servis dávkovacej techniky, ktorá do vyčistených zariadení aplikuje ochranné produkty, ktoré zbrzďujú a zabraňujú procesu vytvárania vodného kameňa, inkrustov, korózie, plesní a bakteriálnych slizov vo vodnom roztoku.

Hykor® alkalin
Použitie: Prípravok na priemyselnú alkalizáciu kotlovej vody, na ochranu kotlov proti vytváraniu inkrusty a na antikoróznu ochranu kovov.
Zloženie: Obsahuje vodu, hydroxid sodný, polyfosfáty a ďalšie aditíva.

Hykor® redox
Použitie: Prípravok na priemyselnú deoxidáciu kotlovej vody, na ochranu kotlov proti vytváraniu inkrusty a na antikoróznu ochranu kovov.
Zloženie: Obsahuje vodu, sodiumsulfáty, alkálie, inhibítory korózie a ďalšie aditíva.

Hykor®biotherm
Použitie: Prípravok na antikoróznu ochranu, na ochranu proti vytváraniu vodného kameňa v kotloch a vo vodných rozvodoch, zároveň pôsobí mikrobiocídne, čo zabezpečuje, že nedochádza k vzniku plesní a bakteriálnych slizov vo vodnom roztoku.
Zloženie: Obsahuje vodu, alkálie, inhibítory korózie a ďalšie aditíva.

Hykor®komplexon
Použitie: Prípravok na priemyselnú pasiváciu ocele, železa a farebných kovov vo vodných rozvodoch, tiež je určený na zmäkčovanie úžitkovej vody.
Zloženie: Obsahuje vodu, alkálie, komplexony, inhibítory korózie a ďalšie aditíva.

Hykor® plus
Použitie: Prípravok na priemyselnú alkalizáciu kotlovej vody, na ochranu kotlov proti vytváraniu inkrusty.
Zloženie: Obsahuje vodu, alkálie a ďalšie aditíva.

Referencie

 

 

 

 

Čistenie priestorov ozónom

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.