Prezentácia

 

Pozvánka

Kolaboratívne hospodárstvo

Klastre

Služby

 

Riešenia

 

Cieľ je budovať partnerstvo obehového hospodárstva na základných princípoch:
Environmentálne - ekonomicky - sociálne - s trvalým rozvojom modernej a systémovej energetickej politiky, rozvoja odpadového hospodárstva a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu a implantovanie nových technológií na odľahčovanie environmentálnych záťaží a podporou konkurencieschopnosti hospodárstva SR.

- SluzbySprave.sk

Technické zariadenia

Služby

Slnečné kolektory, zásobníky, fotovoltanika, chémia na úpravu vody

SLNEČNÉ KOLEKTORY

slnečné kolektory
zásobníky
fotovoltaika
chémia na úpravu vody

sanácia omietok, čistenie fasád

SANÁCIA OMIETOK, ČISTENIE FASÁD, VÝŠKOVÉ PRÁCE

odstránenie rias a plesní z povrchu fasády
renovačné nátery fasád
systémová obnova balkónových konštrukcií
údržba priemyselných objekto
v

vetranie, rekuperácia, vzduchoechnika

KONTROLOVANÉ VETRANIE

JMTRADE - Váš partner pre kontrolované vetranie
LIMODOR - 50 rokov inovácií
navštívte inovovanú www.limodor.sk

elektroinštalačné práce

ELEKTOINŠTALAČNÉ PRÁCE

Vysokozdvižné plošiny
Elektroinštalačné práce
Revízie elektrických zariadení a elektrických inštalácií OP a OS
Jadrové vŕtacie práce
Požiarne prestupy
Verejné osvetlenie
Bleskozvody

tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly, komínové systémy

TEPELNÉ ČERPADLÁ

tepelné čerpadlá
kondenzačné kotly
komínové systémy

Evohome - zónová regulácia, profesionálne technológie

ÚSPORA NÁKLADOV NA VYKUROVANIE A PITNÚ VODU

Evohome - zónová regulácia
profesionálne technológie

Čistenie ozónom

ČISTENIE OZÓNOM

čistenie priestorov ozónom
úprava vôd - jazierka
chemické čistenie energetických systémov
bakteriálne zmesy
tabletovaná, priemyselná soľ
dávkovanie chemikálií do parných a teplovodných kotolní

Revízie a poradenstvo

REVÍZIE A PORADENSTVO

revízie plynových zariadení
revízie tlakových zariadení
energetické poradenstvo

úprava vody - montáž, servis, rekuperácia, technické zabezpečenie budov

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE BUDOV

úprava vody - montáž, servis
rekuperácia
technické zabezpečenie budov

Výroba tepla z biomasy

HYDROIZOLÁCIE STAVIEB, BALKÓNY, TERASY, ODVETRANÉ FASÁDY

balkóny, lodžie a terasy
hydroizolácie spodných stavieb
sanácie vlhkého muriva a injektáže
podlahy v garážach

výroba a montáž lodžií, lodžie s betónovým zábradlím, výroba balkónov, zasklenie lodžií

BALKÓNY A LODŽIE

výroba a montáž lodžií
lodžie s betónovým zábradlím
výroba balkónov
zasklenie lodžií

úprava vody

ÚPRAVA VODY

bez údržbová úprava vody
fyzikálna úprava vody

Správa objektov a nehnuteľností

SPRÁVA OBJEKTOV A NEHNUTEĽNOSTÍ

Rekonštrukcie bytových domov
Balkóny a lodžie
Odborné poradenstvo
Výstavba rodinných domov
Štátny fond rozvoja a bývania

Rekuperácia

REKUPERÁCIA

vzduchotechnika
flexibilné potrubie

Laboratórne rozbory a analýzy vody

LABORATÓRNE ROZBORY A ANALÝZY VODY

Kolaudačné rozbory vôd
Úprava technologických vôd
Poradenstvo v oblasti chémie
Výroba a predaj chemikálií určených na dezinfekciu pitnej vody

Plastové okná, dvere

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

Plastové okná, dvere
Hliníkové okná, dvere
Tieniaca technika
Zatepľovanie výškových budov
Zatepľovanie a izolácia striech

Sanácia škôd

ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOV

Energetická certifikácia budov
Energetický audit
Termovízne merania
Energetické hodnotenie
Navrhovanie pasívnych domov

Likvidácia azbestu

LIKVIDÁCIA AZBESTU

Demontáž azbestu
Odvoz azbestu

Čerpacia technika

ČERPACIA TECHNIKA

Čerpadlá, domáce vodárne
Frekvenčné meniče
Tlaková kanalizácia
Oceľové konštrukcie
Komplexné technológie pre odpadové hospodárstvo
Audit budov

Obehové hospodárstvo

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prvky zelenej infraštruktúry
Vegetačné strechy
Vegetačné steny
Spevnené plochy
Sadové úpravy

Enviroconsulting

ENVIROCONSULTING

Odpadové hospodárstvo
Vodné hospodárstvo
Ochrava ovzdušia
Riešenia odpadového hospodárstva

Projekcia

PROJEKCIA - ENERGETIKA, GEODÉZIA, PLYN

Skládky komunálneho odpadu
Kanalizácie a vodovodné siete
Čerpacie a prečerpávacie stanice, vodojemy
Čistenie odpadových vôd
Vodné filtre

Dekontaminácia vzduchu a povrchov

DEKONTAMINÁCIA VZDUCHU A POVRCHOV

Biologická dekontaminácia priestorov
Systém pre výstavbu priestorov
Kovovýroba, nerezová výroba
Vybavenia pre laboratóriá
Výstavba zdravotníckych priestorov a operačných sál

Realizácia stavieb na kľúč

REALIZÁCIA STAVIEB NA KĽÚČ

Zemné práce, kanál
Parkoviská, strechy
Finančný leasing
Dezinfikovanie priestorov

 

 

 
Prešovský a Košický kraj Žilinský a Banskobystrický kraj Bratislavsky a Trnavský kraj Trenčiansky a Nitriansky kraj

Prezentácia

 

Novinky

Relácia Eco Partner

02.06.2022 / Viac informácií
Eco partneri

01.06.2022 / Viac informácií
Info Blok

31.05.2022 /

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.