Laboratórne rozbory a analýzy vody

Nepodceňujte si jediné - zdravie, a vôbec nie kvalitu pitnej vody! Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch…

Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie!

Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody. Ďalej Vám zabezpečíme odbery a analýzu vody už po úprave vody, pre kontrolu funkčnosti a efektívnosti úpravovne, filtrácie vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť. Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody u nás pomenovaný ako úplný rozbor pitnej vody v 27 skúmaných parametroch

Rozbor vody

Výroba a predaj chemikálií určených na dezinfekciu pitnej vody

Úprava technologických vôd

 • Mikrobiologický, hydrobiologický a fyzikálno chemický rozbor vody určenej na ľudskú spotrebu (pitnej a studní), bazénov , vody určenej na závlahy, ako aj úžitkovej vody
 • Chemický rozbor na minerály, ťažké kovy, organické látky a radiačno - chemický rozbor (alfa, beta, celková aktivita, radon)
 • Chemický rozbor odpadovej vody
 • Fyzikálno chemický rozbor kotlovej a chladiacej vody
 • Meranie beta a gama žiarenia v ovzduší a rodinných domoch

Pokyny na odber vzoriek sa riadia podľa STN EN ISO 5667 : 1,3 a STN EN ISO 19458

 1. Ak je potrebný rozbor pre právne účely, vzorku vody môže odobrať len oprávnená osoba s platným Osvedčením o odbere vzoriek pitnej vody. V opačnom prípade môže byť konanie zo strany úradov zamietnuté, vzniknú tým 2 - násobné náklady a predĺži sa doba konania kolaudácie. Okrem toho laboratórium nezodpovedá za výsledky v prípade odobratia vzoriek zákazníkom.
 2. Príprava vzorkovníc: vzorkovnice je možné si vyzdvihnúť v laboratóriu po telefonickej dohode, resp. si ich vysterilizovať doma nasledovne: v mikrovlnke na stredný výkon otvorenú cca 10-15 min. Vrchnák opláchnuť horúcou vodou o teplote nad 80°C. Na chemický rozbor postačuje plastová fľaša napr. z minerálky.
 3. Odber vzoriek je potrebné vykonávať pokiaľ možno z odberného kohútika. Pokiaľ tomu tak nie je, tak z hadice, resp. vedra. Vedro vopred vypláchneme riedeným roztokom SAVO a následne opláchneme vzorkou. V prípade odberu z hadice, koniec vydezinfikujeme opálením, resp. dezinfekčným prostriedkom (SAVO).
 4. Pred odberom necháme vodu odtekať stredne silným prúdom cca 15 – 30 Pminút, resp. do ustálenia teploty.
 • výroba a predaj chemikálií určených na dezinfekciu
 • dezinfekcia studní
 • dezinfekcia rozvodov pitnej vody

Laboratórne rozbory a analýzy vody pre súkromné osoby, firmy, inštitúcie,.
Kolaudačné rozbory vôd pre rodinné domy, budovy,.

Rozborom pitnej a studničnej vody sa zaoberáme od roku 2005 a vykonávame ich mikrobiologický aj chemický rozbor na základe Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa Vyhlášky Nariadenia vlády MZ SR č. 247/2017 Z.z. z 09.10.2017. ktorou sa dopĺňa Vyhláška NV SR č. 354/2006 Z. z. V portofóliu ďalej ponúkame rozbory bazénovej vody, studničnej vody, odpadovej vody ČOV, kotlovej a obehovej vody.

Ponúkame rozšírený rozbor 26 chemických parametrov, 7 parametrov mikrobiologického vyšetrenia a 6 parametrov hydrobiologického vyšetrenia vody. Rozbory vody je možné použiť pri kolaudácii a podľa uvedeného zákona §5, ods. 5 aj na uvedenie nového pitného zdroja do prevádzky. Dĺžka trvania rozboru je 5 - 7 dní. Každý rozbor sa riadi podľa STN EN ISO 5667:3 - odber, uschovanie a preprava vzoriek. Objednávky vybavujeme podľa pokynov

 • poradenstvo v oblasti chémie
 • predaj chemikálií určených na úpravu technologických vôd (kotlové a chladiace vody)
 • predaj produktov na likvidáciu kalu v žumpách a septikoch (produkt na báze prírodných baktérií)

CHEMPAL s.r.o.

Fakulta elektrotechnikya informatiky STU v Bratislave
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava
GPS: 48.15185, 17.073339

Mgr. Pavol Zimermann / konateľ

Tel.: 0910 132 765
Tel.: 0917 677 923
E-mail: info@chempal.sk
Web: www.chempal.sk

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.