Projekt spolupráce klastrov na podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR

Systémová ekologická politika

  • Snažíme sa o podporu aplikácie systémovej a energetickej politiky v regiónoch.

Ekológia

  • Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

  • Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

  • Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

  • Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

  • Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

  • Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

  • Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.

BECS SLOVAKIA
Business Energy Cluster Services Slovakia

Projekt spolupráce klastrov  -  www.goeko.sk

je založené ako záujmové združenie právnických osôb s hlavným cieľom budovať partnerstvo obehového hospodárstva na základných princípoch: enviromentálne - ekonomicky - sociálne s trvalým rozvojom modernej a systémovej energetickej politiky, rozvoja odpadového hospodárstva a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu a implantovanie nových technológií na odľahčovanie environmentálnych záťaží a podporou konkurencieschopnosti hospodárstva SR.  

 

Klastre
 

Klaster regionálného rozvoja

Business energy cluster Slovakia

Národná vodiková asociácia Slovensko - klaster

Ipeľský Energetický Enviromentálny Klaster

(ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb založené na princípe verejno súkromného partnerstva. Našim zámerom je vytvárať jedinečné verejno-súkromné partnerstvo, ktorého členovia môžu spoločne rozvíjať aktivity v oblasti cestovného ruchu a turizmu, v technických oblastiach ale aj v oblasti životného prostredia a enviromentálnych projektoch.      
Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava
JUDr. Marek Turanský, MBA
riaditeľ
+421 905 576 710
riaditel@krr.sk
www.krr.sk
BECS Slovakia
Ing. Rastislav Ševčík
podpredseda združenia
services@becsslovakia.com
www.becsslovakia.eu
Budyšínska 36, 831 02 Bratislava
Ing. Peter Hegeduš
predseda
p.hegedus@nvas.sk
www.nvas.sk
Nemocničná757/3, 990 01 Velký Krtíš
Ing. Rudolf Pollák
predseda
office@ipeek.eco
www.ipeek.eco
 

Regionálny inovačný priemiselný kláster Rimavská kotlina

Energetický klaster Prešovského kraja

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Európske integračné centrum, platforma Konopný Dvor

Zakladajúci členovia záujmového Združenia právnických osôb v súlade s § 20 f až 20j Občianskeho zákonníka, zakladáme toto Združenie s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu, prechod z lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo a podporu konkurencieschopnosti hospodárstva SR.      
Ulica mieru 238/24, 98 002 Jesenské
Matej Plesník, Dis.
predseda
inforeprik@gmail.com
www.reprik.sk
Levočská 12, 080 01 Prešov
klasterkpk@gmail.com
www.ekpk.sk
Budyšínska 94/36 831 01 Bratislava
Ing. Ján Karaba, MSc.
raditeľ
info@sapi.sk
www.sapi.sk
Dušan Knezovič
druzstvo@konopnydvor.sk
www.konopnydvor.sk
     
 

Slovenský plastikársky klaster

   
  Vašinova 61, 949 01 Nitra
PhDr. Katarína Ikrényová
manažér
+421 903 909 676
spklaster@spklaster.sk
www.spklaster.sk
 

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.