POH s.r.o.

Staviame na dlhodobých skúsenostiach v realizovaní stavebnej činnosti, poradenstva v ochrane životného prostredia a sociálneho podnikania.

Sme verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej služby v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

Ponúkame Vám v rámci obehového hospodárstva stavebné technické riešenia budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, budovanie vodozádržných riešení, realizácia protihlukových opatrení realizovaných výstavbou ako aj predaj tepelných a akustických izolácii budov. Všetky riešenia spĺňajú zákonné požiadavky a sú overované aplikovaných výskumom. Na realizáciu technických riešení predovšetkým používame materiály, ktoré majú vyhotovenú analýzu životného cyklu LCA. Cena ponúkaných riešení zahrňuje aj cenu v rámci nákladov životného cyklu LCC.

Všetky riešenia spĺňajú zákonné požiadavky a sú overované aplikovaným výskumom v univerzitných výskumných centrách Technickej univerzite Zvolen - TUZVO, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra - SPÚ Nitra, Technická univerzita Košice - TUKE, Vysoké učení technické Brno - VÚT Brno.

Vegetačné strechy

Vegetačné steny - Exteriér PRO

Interiér PRO

Ponúkame Vám smart systémové riešenia pre vegetačné i modré ( s kačírkom) retenčné strechy. Ponúkame niekoľko typov skladieb, z ktorých si určite vyberiete skladbu vhodnú pre Váš projekt. Naše systémové riešenia majú inštalačnú výšku od 85 mm a váhu od kg/m2 v plno nasýtenom stave. Uvedené skladby majú nameraný retenčný objem, súčiniteľ odtoku a stanovený čas odtoku. Pokiaľ by Váš projekt neodpovedal žiadnym z uvedených parametrov, naše technické oddelenie Vám pripraví súvrstvie na mieru. Ponúkame Vám realizáciu vertikálnej exteriérovej vegetačnej steny vhodnej na fasádu domu pre zlepšenie vizuálu, kvality vzduchu a akustického komfortu. Vegetačná stena je dodávaná s výsadbou rastlín a automatickou závlahou. Spotreba vody je 0,5 l/m2. Váha začína od 70 kg/m2. Po zaslaní výmery Vám bude vypočítaná cena na predmetnú plochu. Cena obsahuje: konštrukciu, moduly, závlahu, rastiliny, dodávku a montáž. Ponúkame Vám realizáciu vertikálnej interiérovej vegetačnej steny vhodnej na interiérové účely. Ide o samonosné panely s kvitnúcou zeleňou z izbových rastlín. Nástenné panely sú s vymeniteľnými rastlinami. Váha začína od 70 kg/m2. Po zaslaní výmery Vám bude vypočítaná cena na predmetnú plochu. Cena obsahuje: konštrukciu, moduly, závlahu, rastiliny, dodávku a montáž.

Environmentálne spevnené plochy

Sadové úpravy

Realizované projekty

Ponúkame Vám environmentálne spevnené plochy predovšetkým z materiálov zo zhodnotených odpadov. Uvedené riešenia parkovísk, chodníkov, multifunkčných plôch, detských dopadových plôch a iných spevnených plôch majú za úlohu zabezpečiť retenciu dažďových vôd na území. Uvedené riešenia navrhujeme na základe vzájomnej komunikácie s Vami. Riešenie na mieru Vám vieme vyhotoviť aj s orientačnou cenovou ponukou do troch pracovných dní.

Realizujeme otvorené retenčné nádrže, známe ako dažďové záhrady, ktoré infiltrujú dažďovú vodu do podložia.

POH, s.r.o.
„registrovaný sociálny podnik“
Lučenecká cesta 2266/6
960 96 Zvolen

Tel.: +421 907 136 851
Tel.: +421 910 525 042
Email: info@poh.sk
www.poh.sk

Našimi realizáciami vraciame do obehu materiály, ktoré by inak skončili na skládke a lokálne podporujeme zamestnanosť.
Environmentálne retenčné parkovisko
Parkovisko s funkciou retencie dažďovej vody, Malacky 2018
Pripravovali sme podporné dokumenty na zmenu riešenia parkovacích stojísk na základe požiadavky investora.

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.