POZVÁNKA - HOTEL DIXON - 08.06.2022 - PARTNERSTVO - INTEGROVANÉ RIEŠENIA SLUŽIEB A TECHNOLÓGIÍ ECOPORTAL 2022

Váž. PARTNER, SRDEČNE VÁS pozývame k aktívnej spoluúčasti PREZENTÁCIE

HOTEL DIXON – 08.06.2022 - PARTNERSTVO RCOH – INTEGROVANÉ RIEŠENIA SLUŽIEB A TECHNOLÓGIÍ ECOPORTAL 2022

REGISTRÁCIU NA PODUJATIE POTVRĎTE NA UVEDENOM LINKU:
https://forms.gle/XqnGvUUeDUGFxDci6

Príprava celoslovenského stretnutia RCOH - TVORBA INTEGROVANÝCH ZÁMEROV ROZVOJA REGIÓNOV - INTEGROVANÉ RIEŠENIA SLUŽIEB A TECHNOLÓGIÍ ECOPORTAL 2022

Dovoľujem si Vás pozvať na PREZENTÁCIU k projektovému zámeru Regionálne centrá obehového hospodárstva RCOH , ktoré sa uskutoční v utorok 08.06.2022 o 9:00 v priestoroch HOTELA DIXON - BANSKÁ BYSTRICA - OSNOVA TVORBY PROGRAMU:

Členenie sekcií prednášok: INTELIGENTNÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE OBNOVU STAVIEB

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE VYUŽÍVANIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV - PLÁN OBNOVY

Obsah informácií, ktoré obce, správcov a majiteľov zaujímajú, aj ich formát ponúkame v rámci interaktívnych prezentácií, v ktorých vystupujú odborníci na danú problematiku.

Odbornej PREZENTÁCIE sa zúčastňujú: zástupcovia rôznych štátnych a verejnoprávnych inštitúcií a subjektov, hotelov, investorov, správcovských spoločností, ktorých obohatia všetky odborné príspevky PARTNEROV.

V príprave interaktívna PREZENTÁCIA PARTNEROV - v spolupráci pre 3 - samosprávne kraje - NITRIANSKY - TRNAVSKÝ - BANSKOBYSTRICKÝ

ODBORNÁ INTERAKTÍVNA PREZENTÁCIA profesionálnych služieb ECOPORTAL - jún 2022 - za účasti odbornej verejnosti a patrnerov : ECOPORTAL.SITE

Miesto: Hotel DIXON, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
Dátum: 08.06.2022
Čas: od 09:00 - 16:00

PROGRAM:
9:00 ÚVOD
9:30 OBNOVA: PREZENTÁCIA SLUŽIEB - ECO PARTNERSTVO - ATRO s.r.o.
- SANATOP s.r.o.
- REVITALSTAV CZ s.r.o.
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ - THERMOSOLAR s.r.o.
- Swiss Aqua Technologies SK s.r.o.
- POH, s.r.o.„registrovaný sociálny podnik“

PLÁN OBNOVY - Ing. Peter Ujváry za sekciu Plánu Obnovy SAŽP.

ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska
PhDr. Michal Kaliňák, PhD. - RIADITEĽ - TÉMA - DIGITÁLNY REŠTART

Národné podnikateľské centrum, NPC
Hlavný koordinátor Národného podnikateľského centra SBA,NPC NITRA Ing. Milan Fila PhD
TÉMA - INTEGRÁCIA - Podpora podnikania službami Národného podnikateľského centra SBA

12:30 OBED. PRESTÁVKA

Účasť za verejný sektor a správu:

PREDNÁŠKY:

PROGRAM POPOLUDNÍ - REGISTRAČNÝ LINK

Doprajte si stráviť tento deň a získať prospešné informácie pre riešenia svojich každodenných povinností. Čaká Vás príjemné prostredie s celodenným servisom, obedom, kávou a dezertom.

Na interakciu s Vami s využitím PORTÁLU www.ecoportal.site, ktorý dáva neobmedzené možnosti pri tvorbe prostredia, ktoré je silne zamerané na potreby služieb - Vás pozýva ECO PARTNERSTVO 2022

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor strategických činností

Združenie miest a obcí Slovenska
PhDr. Michal Kaliňák, PhD. - RIADITEĽ
TÉMA - DIGITÁLNY REŠTART

Národné podnikateľské centrum, NPC
Hlavný koordinátor Národného podnikateľského centra SBA,NPC NITRA Ing. Milan Fila PhD
TÉMA - INTEGRÁCIA - Podpora podnikania službami Národného podnikateľského centra SBA

Mgr. Dominika Lorencová
špecialistka na udržateľnú spotrebu a výrobu / Specialist for Sustainable Consumption and Production
SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY
Odbor environmentálneho manažérstva
DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
Department of Environmental Management
KRR - Klaster regionálneho rozvoja

Trnava - JUDr. Marek Turanský, MBA
TÉMA - DIGITALIZÁCIA - moderné trendy v regionálnom rozvoji
KREATÍVNY PRIEMYSEL - s využitím moderného dizajnu a 3D tlače

Národná recyklačná agentúra Slovensko, o.z. (NARA-SK) - Ing. Plesník Ján
TÉMA - RCOH - systémové riešenia pre tvorbu INTEGROVANÝCH ZÁMEROV

Ing.Martin Mariš, PhD., Assistant of associate professor, NITRA
Faculty of European Studies and Regional Development Slovak Agricultural University
TÉMA: Vybrané projekty a najlepšie postupy v oblasti obehového hospodárstva (Chosen projects and best practices in the field of the circular economy)

Pozývame Vás stať sa aktívnym členom portálu:

PREZENTÁCIA
https://video.tvnitricka.sk/2021/06/11/eco-portal-jun-2021.mp4

MOŽNOSTI PRE NOVÉ PROJEKTY, AKTUÁLNU OBNOVU A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO - dáva nové možnosti všetkým PARTNEROM v rozsiahlej PREZENTÁCII - S ORIENTÁCIOU NA OBNOVU A CELOSPOLOČENSKÝ ASPEKT. Potreba posilnenia integrovaného prístupu k sociálnemu, hospodárskemu a environmentálnemu rozvoju na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom integrovaných územných investícií, ktoré v sebe integrujú možnosti všetkých cieľov.

Prípravu - ODBORNEJ INTERAKTÍVNEJ PREZENTÁCIE - profesionálnych služieb ECOPORTAL - jún 2022 - za účasti odbornej verejnosti a patrnerov zabezpečuje : kolektív - ECOPORTAL.SITE

Tešíme sa na Vašu účasť.

REGISTRÁCIU NA PODUJATIE POTVRĎTE NA UVEDENOM LINKU:
https://forms.gle/XqnGvUUeDUGFxDci6

ECOPARTNER OBNOVA STAVIEB.pdf

ECOPARTNER SLUŽBY & TECHNOLÓGIE.pdf

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.