VOLT s.r.o.

Spoločnosť VOLT vznikla v roku 2011. Od vzniku našej spoločnosti poskytujeme našim zákazníkom kvalitné komplexné služby v oblasti elektroinštalácií.

Naše zameranie je sústredené na realizáciu a servis silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií. Zabezpečujeme montáž, rekonštrukciu a modernizáciu elektrických inštalácií v priemyselných objektoch.

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je realizácia prác s vysokozdvižnou pracovnou plošinou až do výšky 21 m s kvalifikovanou obsluhou. Naša spoločnosť ďalej poskytuje prenájom plošiny, komplexné služby v oblasti revízií elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrických spotrebičov, ručného náradia a elektrických inštalácií. Realizujeme vŕtanie otvorov do betónu, železobetónu, panelu, tehly a iných materiálov technológiou jadrové vŕtanie, taktiež vykonávame realizáciu požiarnych prestupov. Zároveň ponúkame zabezpečovanie bezpečnej prevádzky verejného osvetlenia, čo zahŕňa montáž, údržbu, rekonštrukciu i modernizáciu verejného osvetlenia.

Vysokozdvižné plošiny

Elektroinštalačné práce

Revízie elektrických zariadení a elektrických inštalácií OP a OS

 • výškový dosah 21 metrov
 • bočný dosah 9 metrov
 • nosnosť koša 200 kg
 • celková váha 3,5 tony
 • 24 EUR za každú načatú hodinu vrátane strojníka (minimálne 50 EUR
 • doprava 50 centov za km

Možnosť požičania nonstop.

Elektroinštalácie realizujeme kvalifikovaným a skúseným personálom. Našim cieľom je úspešne dokončený projekt a spokojný zákazník.

Zabezpečujeme kompletnú dodávku a montáž:

 • NN rozvody
 • štruktúrovaná kabeláž
 • pozáručný servis (servisná činnosť)
 • bleskozvody
 • verejné osvetlenie
 • 24 hodinový servis

Predmetom OP a OS je preukázať schopnosť spoľahlivej a bezpečnej prevádzky elektrických inštalácií a elektrických spotrebičov podľa noriem STN. Podľa týchto noriem je revíziám nutné podrobiť všetky typy elektrických inštalácií (výrobné haly, rodinné domy administratívne priestory, sklady,...), ako aj elektrické spotrebiče, stroje a ručné náradia.

Zabezpečujeme:

 • revízie elektrických inštalácií
 • revízie bleskozvodov
 • revízie antistatických podláh
 • revízie elektrických spotrebičov
 • revízie elektrického ručného náradia

Jadrové vŕtacie práce

Bleskozvody

Verejné osvetlenie

Prechody pre trubky, káble, klimatizácie, digestor,... presne podľa Vašich predstáv bez zbytočných a náročných prác naviac do tehly aj do železobetónu. Jednoducho „robíme diery podľa Vašich predstáv“.

Cena za 1 cm - 2,- € bez DPH

Zariadenie na elimináciu možných škôd a ochranu majetku pred nežiadúcimi atmosferickými účinkami blesku. Dobre (odborne) inštalovaný bleskozvod je jedným zo základných prvkov ochrany objektu pred následkami úderu blesku. Musíme si však uvedomiť, že ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť objekt pred negatívnymi účinkami po údere blesku. Bleskozvod iba eliminuje možné dosahy a škody na majetku. Počet a vyhotovenie zberných zariadení, množstvo zvodov bleskozvodu a spôsob jeho uzemnenia navrhuje odborne spôsobilá osoba v projektovej dokumentácii vyhotovenej v súlade s príslušnými normami, pričom berie do úvahy tvar budovy, jej zastavanú plochu, výšku, ale napr. aj vlastnosti pôdy, do ktorej sa uzemnenie uloží.

Komplexná dodávka v rámci modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia. Následná správa, prevádzka a údržba verejného osvetlenia.

Kontakt:

VOLT s.r.o. / Mgr. Dezider Beda
Žirany 187. 951 74 Žirany

Mobil: +421 944 414 223
E-mail: revizie@hotmail.com

 

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.