Bratislavský a Trnavský kraj

Balkóny a lodžie

Špecialista na lodžie:
Spoločnosť REVITALSTAV SK, s.r.o. bola založená 21.januára 2010. Realizujeme výstavbu nových predsadených lodžií pre panelové a tehlové domy, vrátane dodávok na domy, na ktorých lodžie pôvodne neboli.
Súčasťou kompletnej dodávky je demontáž pôvodných balkónových konštrukcií so zábradlím, vr. výrezov panelov pre balkónové zostavy, osadenie nových certifikovaných prefabrikovaných dielcov lodžií, vrátane betónového, alebo hliníkového zábradlia. Ďalej vykonávame montáž klampiarskych prvkov, náterov, terénnych úprav atď. Všetky podklady potrebné pre realizáciu sú spracované odborníkmi s dlhoročnou praxou na technológiu výstavby predsadených lodžií systému REVITAL SYSTEM. V prípravnej fáze sa spracováva projekt a statické posúdenie priamo pre váš dom.

Čítaj viac

 

Vetranie

Vetracie systémy LIMODOR od roku 1991. Kvalitné nástenné tlakové ventilátory na odvetrávanie sanitárnych miestností v bytoch, hoteloch, administratívnych budovách. Jednopriestorové, bytové, domové centrálne aj decentrálne, ale individuálne ovládané vetracie systémy s rekuperáciou aj do celých pasívnych bytových domov. Výrobcom je rakúska firma LIMOT GmbH, Leonding.

Čitaj viac

   

Sanácia omietok, čistenie fasád, výškové práce

Komplexný systém obnovy zateplených fasád, odstránenie hygienických defektov, čistenie nánosov a usadenín z povrchu fasády, impregnácia fasád pre predĺženie životnosti a odolnosti proti riasam a pliesňam, aplikácia novej povrchovej úpravy na fasády, anti-grafitti systém.

Čítaj viac

   

Tepelné čerpadlá

Nosným programom spoločnosti sú plastové odvody spalín Brilon SERIO. Odvody spalín SERIO nachádzajú široké uplatnenie pri aplikáciách ekologicky najšetrnejšieho zdroja tepla na fosílne palivá- plynových kondenzačných kotlov. Kompletná ponuka  komponentov  podporená viac než 15 ročnou skúsenosťou s aplikáciami odvodov spalín pre kondenzačnú techniku garantuje optimálne riešenie odvodov spalín pre väčšinu kondenzačných kotlov dostupných na trhu.

Čítaj viac

   

Úspora nákladov na vykurovanie a pitnú vodu

Resideo - Honeywell Home je popredným globálnym poskytovateľom riešení pre komfort a bezpečnosť, ktoré sú prítomné vo viac ako 150 miliónoch domácností po celom svete. S dlhoročnou skúsenosťou vytvárania inovatívnych a spoľahlivých riešení je naším poslaním poskytovať technológie, ktoré prinášajú pohodlie, bezpečnosť a úspory miestam, ktoré ľudia volajú domov.

Čítaj viac

   

Revízie a poradenstvo

Spoločnosť Revbos s.r.o. sa od roku 2016 zaoberá poskytovaním služieb v oblasti revízií vyhradených technických zariadení, plynových a tlakových. Sme držiteľom potrebných osvedčení na výkon činnosti revízneho technika pre plynové a tlakové zariadenia, certifikátu STU o energetickom manažmente a disponujeme potvrdením vykonávať audity podľa ISO 50001. Spolupracujeme so servisnými spoločnosťami zabezpečujúcimi dodávku a servis plynových a tlakových zariadení v celej SR. Oblasť pôsobnosti spoločnosti je v priemysle, administratívnych budovách, bytových domoch a tepelných hospodárstvach.

Čítaj viac

   

Laboratórne rozbory a analýzy vody

Nepodceňujte si jediné - zdravie, a vôbec nie kvalitu pitnej vody! Preverte si “krvný obraz” pitnej vody rozborom vody vo viacerých aspektoch… Pre úspešné skolaudovanie obytného domu, budovy, je potrebný platný, certifikovaný a čerstvý kolaudačný rozbor pitnej, úžitkovej vody z mikrobiologického a chemického hľadiska. Preto si zabezpečte včasný odber vzoriek vody, aby ste zbytočne neodkladali a nečakali na kolaudačné rozhodnutie! Vykonávame analýzy vody pre účely návrhov úpravovne studničnej a mestskej vody. Ďalej Vám zabezpečíme odbery a analýzu vody už po úprave vody, pre kontrolu funkčnosti a efektívnosti úpravovne, filtrácie vody, t.j. môžete si dať vodu po filtrácií preveriť. Pre optimálne navrhnutie správne fungujúcej úpravovne vody je v každom prípade potrebný obšírnejší kvalitatívny rozbor vodného zdroja z hľadiska hydrobiologického, mikrobiologický a chemický rozbor vody u nás pomenovaný ako úplný rozbor pitnej vody v 27 skúmaných parametroch.

čítaj viac

   

Spoločnosť Loira s.r.o. bola založená v roku 2011. Sústredíme sa na návrh a optimalizáciu energetického hospodárstva v budovách v štádiu ich projektovania aj počas prevádzky.

Čítaj viac

   

Finančné služby, poradenstvo

Čítaj viac

   

Rekuperácia

TZB produkt je obchodná spoločnosť, ktorá má na trhu svoje stabilné miesto od roku 2009. Zaoberá sa medzinárodným obchodom v oblasti vzuchotechnických zariadení a na slovenský trh dodáva produkty od významných európskych výrobcov. Hlavným produktom spoločnosti sú rekuperačné jednotky KOMFOVENT, ktoré zabezpečujú vetranie bytových aj nebytových priestorov so systémom rekuperácie. Vetraním so spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu pomocou doskových a rotačných rekuperátorov je možné dosiahnuť zdravé a komfortné vnútorné prostredie v bytových (rodinné domy, byty) a nebytových ( administratíva, priemysel) priestoroch. Znižujú sa tým prevádzkové náklady užívateľa. Našim zákazníkom poskytujeme technické poradenstvo a starostlivosť v podobe záručného a pozáručného servisu na celom území Slovenskej republiky.
Základnými piliermi spoločnosti TZB produkt sú profesionalita, technická zdatnosť a spoľahlivosť, ktoré sa formovali dlhoročnými odbornými a pracovnými skúsenosťami v oblasti projektovania vzduchotechniky.
Filozofiou našej firmy je ochrana životného prostredia, z toho dôvodu sme sa rozhodli na trh dodávať kvalitné produkty s dlhou životnosťou a vysokou energetickou účinnosťou.

Čítaj viac

   

Staviame na dlhodobých skúsenostiach v realizovaní stavebnej činnosti, poradenstva v ochrane životného prostredia a sociálneho podnikania.

Sme verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej služby v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

Čítaj viac

   

Spoločnosť VOLT s.r.o. vznikla v roku 2011. Od vzniku našej spoločnosti poskytujeme našim zákazníkom kvalitné komplexné služby v oblasti elektroinštalácií.
Naše zameranie je sústredené na realizáciu a servis silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií. Zabezpečujeme montáž, rekonštrukciu a modernizáciu elektrických inštalácií v priemyselných objektoch.

Čítaj viac

   

Plníme Vám Vaše povinnosti. Zabezpečíme Vám komplexné plnenie Vašich zákonných povinností v oblasti životného prostredia.
Podstata môjho podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti ekologických služieb. Klient mojimi službami získa komplexný balík služieb v odpadovom hospodárstve, s vysokým technickým štandardom realizácie. Dokážem zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka. Zosúladiť existujúce procesy v zmysle platných predpisov slovenskej legislatívy. V prípade zistených nedostatkov, ponúknuť riešenie na mieru, vrátane servisu. Vďaka mojim dlhoročným skúsenostiam sa dokážem postarať aj o najnáročnejšieho zákazníka.

Čítaj viac

 

PROJEKCIA

čítaj viac

OBCHOD

čítaj viac

   
Akciová spoločnosť FOR Clean, a.s. bola založená v roku 1999 v Piešťanoch. Sme stredne veľký výrobný podnik s dlhoročnými skúsenosťami a špecializáciou na spracovanie tenkých plechov, ktorý pri realizácii využíva vlastný know-how - vývoj a návrh dizajnu, moderné technologické vybavenie a dlhoročné skúsenosti pracovného tímu.    


Block® Pure UV

čítaj viac


FORCLEAN®

čítaj viac

   

Realizácia stavieb na kľúč

Predstavujeme spoločnosť SMALL EYES s.r.o. , Veľký Meder
Už do roku 2010 sa etablovala spoločnosť na regionálnom stavebnom trhu. Našou snahou je ponúkať kvalitné služby usilovať sa o to, aby pre našich zákazníkov boli dodané na výbornej úrovni.

Čítaj viac

   

DOMMAT s.r.o je moderná stavebná firma, ktorú tvorí zohraný tím profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami v danom obore. Medzi našimi pracovníkmi nájdete množstvo odborníkov z rôznych stavebných profesií, ktorí svoju prácu považujú zároveň aj za svoj koníček a preto sa pravidelne vzdelávajú a absolvujú rôzne školenia.

Čítaj viac

   

Hydroizolácia balkónov - Certifikovaný balkónový systém ATRO, hydroizolácia spodnej stavby, injektáž vlhkého muriva, odvetrané fasády, strechy, záhrada a interiér

Čítaj viac

   

 

Prešovský a Košický kraj Žilinský a Banskobystrický kraj Bratislavsky a Trnavský kraj Trenčiansky a Nitriansky kraj

Newsletter

Chcete vedieť čo nové sa u nás deje?
Prosím vyplňte vašu e-mailovú adresu.

© 2020 ecoportal.site • Mapa stránky • Všetky práva vyhradené

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.